Naše pracovní postupy, výroba i produkty kladou důraz na ekologii. Tuto myšlenku chceme rozvíjet i v dalších svých projektech a zaměřit se na opětovné využití materiálů. Svou zodpovědnost vnímáme nejen ve vztahu k člověku, ale i životnímu prostředí a jeho udržitelnému vývoji.

 

·         Třídíme odpad – chceme dát šanci opětovnému využití materiálů a sami se snažíme nalézat možnosti nového využití odpadu.

·         Minimalizujeme náklady na přepravu a spotřebu energií.

·         Používáme  obalové materiály, které jsou vhodné k další spotřebě a ve výrobě preferujeme recyklovatelné materiály.

·         Používáme ekologické čisticí prostředky.